Projectteam Winkelgebied Planetenplein

Bij de uitvoering van het project zijn veel personen betrokken. Het uitvoerend personeel voert het zichtbare deel van het werk uit. Maar achter de schermen zijn ook medewerkers van Verheij Infra bezig om te zorgen voor een voorspoedig verloop van de werkzaamheden.

Hieronder ziet u de samenstelling van het projectteam van Verheij dat verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering van het project. De leden van het projectteam werken intensief samen. Er wordt niet alleen nagedacht over de uitvoeringsmethode, maar ook over de bereikbaarheid van de (winkel)panden en de communicatie met alle belanghebbenden.

Vragen aan het projectteam kunt u stellen via het formulier op deze pagina.