Projectinformatie herinrichten Winkelgebied Planetenplein

Opwaarderen van het winkelgebied

Door Verheij is op basis van de beste EMVI (economisch meest voordelige inschrijving)-score het project 'herinrichten Winkelgebied Planetenplein' aangenomen. In opdracht van Gemeente Molenwaard zal begin november 2016 worden aangevangen met de werkzaamheden.

Wat houdt het project in?

Het Winkelgebied Planetenplein zal op de schop gaan en worden vernieuwd. Hierbij wordt gekeken naar de afwatering van het straatwerk en wordt de groenvoorziening opnieuw aangelegd. Een greep uit de werkzaamheden:

  • Het verwijderen van de aanwezige verharding.
  • Het aanbrengen van nieuwe verharding en zitelementen.
  • Het onder afschot leggen van de verharding naar een nieuw afwateringsysteem.

Toegankelijkheid winkels

De toegang tot de winkels cq. bedrijven zal worden gewaarborgd. Werkzaamheden zullen waar mogelijk (bijvoorbeeld ter hoogte van Medifit) tijdens sluitingstijd worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk is, zullen er voorzieningen worden getroffen zodat de (winkel)panden bereikbaar blijven voor het winkelend publiek.

Aanvang van het werk staat gepland begin november 2016.

Bij 'nieuws' zullen wij u informeren welke fase aangevangen gaat worden met de daarbij behorende omleidingen. Om u vast op de hoogte te stellen, kunt u hieronder deze omleidingen per fase alvast bekijken:

Klik hier voor fase 1.

Klik hier voor fase 2.

Klik hier voor fase 3.

Klik hier voor fase 4.

Klik hier om de voorlopige ontwerptekening van de nieuwe situatie te bekijken.